„Żywot strachliwego wspinacza”
Jacek Kamler

Warszawa 2014