„Konserwacja i restauracja dzieł sztuki”
część 2 - malarstwo tablicowe

Ewa i Jerzy Wolscy

Generalny Konserwator Dzieł Sztuki, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998

format 210 x 297 mm
oprawa miękkaDo ty³u W przód