„Pozdziemne ptaki”
Zdzisław Szczepaniak

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi
Łódź 2008

format 130 x 210 mm
oprawa miękka