„Zapiski scenografa”
Bogdan Sölle


Muzeum Kinematografii w £odzi, £ód¼ 2014

format 236 x 230 mm
oprawa miêkka