P O W R Ó T
Książka została przekazana Janowi Pawłowi II w listopadzie 2004 roku przez Premiera Rządu RP,
jako Dar Narodu Polskiego w 26. rocznicę pontyfikatu Papieża Polaka.